Mở tất cả các Port trong VPS bằng Windows Firewall

VPS MMO Chính Hãng, Giá Uy Tín, Chất Lượng - VPSMMO.XYZ
VPS MMO Chính Hãng, Giá Uy Tín, Chất Lượng
VPS MMO Chính Hãng, Giá Uy Tín, Chất Lượng
Mở tất cả các Port trong VPS bằng Windows Firewall
/

Chúng ta cần mở một cổng đặc biệt trong Windows Firewall để có thể truy cập từ bên ngoài. Sau đây vpsmmo.xyz sẽ hướng dẫn cách mở cổng 1093 (TCP) trong tường lửa của Windows làm ví dụ. Các cổng khác quý khách làm tương tự.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta mở Windows Firewall with Advanced Security bằng cách nhấn chọn Star Server Manager -> Tools -> Windows Firewall with Advanced Security.

Sau đó một hộp thoại mới xuất hiện ta chọn “Inbound Rules” ở bên trái => tạo một New Rule

Bước 2: Trong cửa sổ mới ta chọn “Port” trong “Rule Type” => nhấn chọn Next

Bước 3: Tùy thuộc vào cổng nào bạn muốn mở, chọn “TCP” hoặc “UDP” và ở mục Specific local ports ta nhập số cổng bạn muốn mở vào ô trống. Ở đây Zingserver hướng dẫn cách mở cổng 1093 nên sẽ nhập 1093 vào ô trống. Tiếp theo nhấn chọn Next.

Bước 4: Chọn tùy chọn Allow The Connection => Next

Bước 5: Chọn tất cả các tùy chọn trong “When does The Rule Apply?” tiếp tục nhấn chọn Next

Ở đây ta đặt 1 tên có ý nghĩa cho Rule Name và nhấn chọn Finish

Qua các bước trên ta đã mở được cổng/Port VPS với Port 1093 Windowns Server. Đối với các cổng khác quý khách cũng thực hiện tương tự.

vpsmmo.xyz.com

Nguồn: https://vpschinhhang.com/mo-tat-ca-port-vps-windows-firewall/

VPS MMO Chính Hãng, Giá Uy Tín, Chất Lượng - VPSMMO.XYZ

Bình luận